Köpvillkor Anatomica
 
 
Handpenning
Vid beställning av sadel tillämpas erlagd handpenning innan vi aktiverar ordern. Order måste vara fullt betald innan leverans sker. Vi förbehåller oss rätten att behålla erlagd handpenning vid eventuell avbeställning.Avbeställning av vara
Team CJ förbehåller sig rätten att kräva ersättning för eventuella kostnader vi har haft i samband med beställningen, (projektering, beställningskostnader, lagerkostnad och så vidare) allt enligt konsumentköplagen (1990:932) 41 §.Öppet köp
En lagerförd vara kan återlämnas i obruten förpackning i upp till 30 dagar efter leveransdatum mot uppvisande av kvitto. En lagerförd vara är en standardprodukt som vi inte har specialbeställt eller anpassat efter just dina önskemål. Öppet köp gäller inte brutna förpackningar, specialbeställda varor eller reavaror. Om andra speciella omständigheter skulle innebära att öppet köp inte gäller, står detta angivet på faktura eller kvitto. Du ordnar själv återtransporten av varan till butiken. Öppet köp gäller inte heller samtliga sadelorders då de byggs efter kundens önskemål om storlek, färg och modell.
 
Demonstrationsexemplar
Köp av demonstrations-/utställningsexemplar innefattas ej av öppet köp.

Leveranstid
Observera att leveranstiden är beräknad och inte garanterad. Det tar vanligen mellan 8-10 veckor, nu i Covidtider är leveransen betydligt längre.
 
Reservation
Vi reserverar oss för ev. slutsålda varor samt ev. tryckfel, pris- och valutakursförändringar, konstruktions-, sortiments- och andra förändringar som kan uppstå under en produkts livstid.Kvitto och orderbekräftelse
Kvittot/Betald faktura,  är ditt köpbevis och måste kunna visas upp för att garantin ska gälla vid eventuell reklamation.Garanti
Vi erbjuder fem (5) års garanti på bom och ett (1) års garanti på läder på Anatomicasadlar.
Om fel eller frågor uppstår
Kontakta din ANATOMICA-försäljare eller Team CJ ABs kundsupport och meddela felet. Ärendet handläggs och det avgörs om felet omfattas av garantin. Om så är fallet åtgärdar Team CJ AB eller behörig leverantör felet alternativt ersätter med en likadan eller jämförbar produkt. Omfattas produkten av garantin står Team CJ AB för alla åtgärdskostnader och reservdelar. Team CJ AB står ej för reparationsarbete som utförts utan tillstånd från ANATOMICA-säljare eller Team CJ AB kundsupport. Om byte av produkt är aktuellt och produkten inte finns till försäljning längre erbjuder ANATOMICA kunden en ersättningsprodukt motsvarande den reklamerade produkten. Reklamationer kan även anmälas via vår hemsida www.anatomicasadlar.seFel eller skada vid leverans
Om du upptäcker skada eller fel vid leverans, vänligen notera detta på leverantörens fraktsedel och anmäl detta omgående till Team CJ ABs kundsupport på 0708872796 alternativt info@anatomicasadlar.se .
 
Garantin täcker ej:
Produkter som förvarats felaktigt, installerats eller använts på fel sätt, vårdats eller rengjorts på felaktigt sätt. Garantin innefattar ej normalt slitage, skärmärken eller repor och skador som orsakats av slag eller olyckor. Inte heller skador som uppstår indirekt eller till följd av användning av produkt täcks av garantin. Garantin gäller heller inte om produkten har  förvarats utomhus eller i fuktig miljö.